Waarom dit register?

Het register lijst kwaliteitsborgers, personen en bedrijven die werkzaamheden private kwaliteitsborging verzorgen of hiervoor in aanmerking willen komen.

Het register biedt de mogelijkheid om in contact te komen met kwaliteitsborgers, het matchen van vraag en aanbod.

Het register lijst (straks) per kwaliteitsborger de dossiers private kwaliteitsborging. Deze functie is nog niet actief.

Wij achten het van waarde dat u als kwaliteitsborger laat zien binnen welke sector of sectoren u actief bent, uw specialisme, eventuele erkenningen, certificering uw werkgebied, voor welke gevolgklassen en met welk instrument u de kwaliteitsborging verzorgt. Deze informatie is van belang voor opdrachtgevers bij het selecteren van een kwaliteitsborger maar ook andere stakeholders. Voor het ‘laten zien’ vinden wij het belangrijk dat u zelf de regie over uw profielinformatie heeft.

Waarom moet ik me registreren?

Wie niet aantoonbaar aan de eisen voldoet komt niet in aanmerking voor werkzaamheden private kwaliteitsborging.

Onder de beoogde wet kiest een opdrachtgever een instrument waarmee hij de kwaliteitsborging voor het bouwen van zijn bouwwerk uitvoert en een partij die gerechtigd is om met dit instrument te werken: de kwaliteitsborger.

Het is aan de instrumentbeheerders te waken over kwaliteitsborgers die met hun instrument werken. Dit betreft in de eerste plaats het toetsen of de kwaliteitsborger aan de eisen die hieraan worden gesteld voldoet. Dit betreft tevens controle op de uitvoering van werkzaamheden. Hiermee hebben instrumentbeheerders de regie over wie wel of wie niet als kwaliteitsborger werkzaamheden kan verrichten. In het wetsvoorstel is het uitgangspunt dat de instrumentbeheerders bij de toelatingsorganisatie melden welke kwaliteitsborgers gerechtigd zijn het instrument toe te passen en in voorkomende gevallen meldt welke kwaliteitsborgers daar niet langer toe gerechtigd zijn. Als (aspirant) kwaliteitsborger heeft u daar geen invloed op.

Uw registratie als kwaliteitsborger in het register kwaliteitsborgers is onafhankelijk van een instrument, dit betekent onafhankelijk van het werken met instrument A, B of C. Het is aan de instrumentbeheerders uw status bij de toelatingsorganisatie te melden. Dit kunt u niet zelf.

Als de eisen definitief zijn kunt u laten toetsen of u hieraan voldoet. Hiermee krijgt u op enig moment te maken met verificatie door één of meerdere instrumentbeheerders: er wordt getoetst of u aan de eisen voldoet. Dit kan nu nog niet.

Kan ik anoniem in het register worden opgenomen?

Ja. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u voorlopig anoniem wenst te blijven. Met één vinkje binnen uw profiel regelt u dit.
U kunt de status op ieder moment zelf wijzigen.

Ik werk nu nog bij de gemeente. Heeft het zin dat ik me alvast registreer?

Zeker. Wij achten het belangrijk dat iedereen die iets met private kwaliteitsborging wil of moet zich ook gaat voorbereiden en niet gaat wachten tot het laatste moment. Voor u is registratie een eerste stap. U kunt zich meer gaan verdiepen in verschillende instrumenten en stap voor stap kijken wat het zou betekenen als u commercieel kwaliteitsborger wordt. Registratie verplicht u tot niets.

U kunt er voor kiezen om anoniem in het register te worden opgenomen. Dit bepaalt u zelf.

Komen er straks nog meer registers?

Dat weten wij niet. Private kwaliteitsborging is een commerciële aangelegenheid. Hieruit volgt dat iedereen vrij is een register aan te gaan bieden.

Het is niet ondenkbaar dat partijen actief met kwaliteitsborging op bepaalde vlakken gaan samenwerken. Dit zou met name voor automatiseringsvraagstukken handig zijn. Hiermee gaat niet ieder voor zich zaken ontwikkelen en is het mogelijk vindplaatsen voor informatie en tools voor kwaliteitsborging te standaardiseren. Dit maakt het voor de bouwconsument en overige stakeholders duidelijker.

Moet ik me als persoon of bedrijf registreren?

Beiden kan. Registreert u zich als persoon dan kunt u aangeven bij welk bedrijf u werkzaam bent maar dit hoeft niet per se.

Het onderscheid in de registratie is relevant omdat een bedrijf in meerdere sectoren actief kan zijn met een verscheidenheid aan activiteiten, specialismen enz. Voor de kwaliteitsborger als persoon zijn juist de persoonsgebonden aspecten zoals de specifieke kennis, kunde en ervaring van belang. Daarnaast zijn er ook praktische aspecten zoals de regio waarin u werkzaam bent.

Bent u werkzaam als zelfstandige dan registreert u zich als bedrijf.

Een bedrijf is uniek herkenbaar aan het KvK-nummer, een persoon heeft een uniek Bouwdossier ID. Deze sleutels worden gebruikt voor het koppelen van informatie en functionaliteiten.

Wat doen jullie met mijn registratie?

Vier dingen:
1. Het lijsten van uw profiel in het Register Kwaliteitsborgers.
2. Als het mogelijk is om voor een instrument als kwaliteitsborger aan de slag te gaan wordt u hierover geïnformeerd. U kunt alsdan laten beoordelen of u aan de eisen voldoet.
3. Bij relevante ontwikkelingen van het register, zoals bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten, informeren wij u hierover.
4. Uw registratie biedt de mogelijkheid voor rolspecifiek gebruik van een instrument voor kwaliteitsborging binnen Bouwdossier.nl.

U heeft/behoudt zelf de regie over wat er van u publiek in het register wordt getoond.
U ontvangt geen reclame van ons.
Uw contactinformatie, tenzij u dit zelf publiek maakt, wordt niet aan iemand anders verstrekt.

Wat moet ik aangeven?

Met uw registratie geeft u aan binnen welke sector of sectoren van de bouw u actief bent en bij welke bouwactiviteiten. Daarnaast zijn specialisme, eventuele erkenningen en certificering van belang. Ook is uw werkgebied relevant.

U bepaalt zelf welke informatie er van u of uw bedrijf publiek wordt getoond.

Welke eisen gelden er voor kwaliteitsborgers?

De eisen conform wetsvoorstel richten zich op formele opleiding, ervaring, kennis Bouwbesluit, en permanente educatie. Deze eisen worden per instrument gesteld.

Hiermee is het mogelijk dat instrument A van mening is dat u aan de eisen voldoet en u hiermee aan de slag kunt en instrumenten B en C van mening zijn dat u niet aan de eisen voldoet en u die instrumenten dus niet mag gebruiken bij uw werk. De instrumentbeheerders toetsen straks of u aan de eisen voldoet.

Kan ik straks met meerdere instrumenten werken?

Ja dat kan.

Hierbij moet u in de eerste plaats aantoonbaar aan de wettelijke eisen die voor kwaliteitsborgers gaan gelden voldoen. Daarnaast kunnen er aanvullende eisen per instrument worden gesteld. Ieder toegelaten instrument mag straks zelf aanvullende eisen, eisen boven hetgeen wettelijk wordt bepaald, stellen.

Voor welke gevolgklasse(n) kan ik me registreren?

Op dit moment is het uitgangspunt dat er 3 gevolgklassen gaan gelden: laag, middel en hoog risico. De gevolgklassen zijn gebaseerd op Eurocodes voor het toetsen van constructieve veiligheidsrisico’s (consequence classes). Bij het bepalen van het risico wordt primair naar de constructieve veiligheid en brandveiligheid gekeken. Daarnaast zijn de risico’s met betrekking tot gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid bepalend. De risico’s zien op mogelijke gevolgen van calamiteiten.

Gebaseerd op specifieke gebouwkenmerken kan de aanvrager van een vergunning de gevolgklasse bepalen om vervolgens een hiervoor toegelaten instrument en kwaliteitsborger te selecteren.

Voor welke klassen u als kwaliteitsborger aan de slag kunt wordt door een goedgekeurd instrument beoordeeld.

Het is de intentie om met gevolgklasse 1 van start te gaan. Hiermee zijn overige klassen nog niet actueel. U kunt uiteraard wel alvast aangeven dat u voor meerdere klassen werkzaamheden wenst te verrichten.

Meer achtergrondinformatie:
Instituut voor Bouwkwaliteit | Beschrijving Gevolgklassen en definitie Gevolgklasse 1
Blog Blumstone Advocaten | Private kwaliteitsborging: het gevolg van gevolgklasse 1

Is het register alleen voor de Bouwdossier.nl omgeving?

Het register is niet enkel voor werkzaamheden binnen de online omgeving van Bouwdossier.nl. In beginsel staat registratie los van een specifiek instrument private kwaliteitsborging. Voor het werken binnen Bouwdossier.nl is registratie daarentegen gekoppeld aan functionaliteiten.

De door de instrumentbeheerder geverifieerde kwaliteitsborgers kunnen werkzaamheden binnen Bouwdossier.nl uitvoeren. Zonder registratie en verificatie kan een kwaliteitsborger dit niet.

Wat is de relatie met Bouwdossier.nl?

Bouwdossier.nl is de motor van dit register. Een account is gekoppeld aan Bouwdossier.nl. Dit is gedaan omdat Bouwdossier.nl functionaliteiten biedt voor private kwaliteitsborging. Echter, daar hoeft u geen gebruik van te maken.

Wat moet ik me voorstellen bij het lijsten van dossiers?

Een kwaliteitsborger kan zijn of haar werk niet anoniem uitvoeren. Het moet duidelijk zijn wie welk werk onderhanden heeft, wat de status hiervan is en wat inmiddels is afgerond. Deze informatie is voor meerdere partijen van belang. De inhoud van dossiers wordt niet publiek. Alleen geautoriseerden, zoals de opdrachtgever, auditors van een instrument en bevoegd gezag kunnen dossiers raadplegen.

Deze functie geldt straks voor wettelijke kwaliteitsborging met behulp van Bouwdossier.nl. Op dossiers buiten de Bouwdossier.nl omgeving hebben wij geen invloed.

Ik wil wel kwaliteitsborger worden maar niet in een register, kan dat?

Nee. In het wetsvoorstel is aangegeven dat instrumentbeheerders bij de toelatingsorganisatie melden wie voor welke gevolgklasse(n) geautoriseerd is om met een instrument te werken. Die informatie is bij de toelatingsorganisatie publiek. Het register kwaliteitsborgers is als het ware het voorportaal waarbij u zelf de aspecten relevant voor uw werk als kwaliteitsborger kunt aangeven.

Komen er nog functies om te zoeken en filteren?

Uiteraard. We ontwikkelen het register verder om het zo waardevol mogelijk te maken.

Ik mis een item bij de profielinstellingen, kunnen jullie dit toevoegen?

De lijst van opties is niet uitputtend. Als u een relevante toevoeging heeft horen wij het graag.

Het gebruik van veelal vinkbare opties is relevant voor het filteren bij een zoekopdracht. Dit heeft dan ook de voorkeur boven vrij in te vullen velden waarbij verschillen in de spelling van invloed zijn op de vindbaarheid. Daarnaast is vinkjes zetten praktisch: het werkt snel.

Wat kost de registratie?

Het is gratis en binnen enkele minuten gedaan.

Hoe kan ik werkaanbod adverteren?

Als u nog geen Bouwdossier account heeft moet u een account aanmaken. U logt in en selecteert ‘Werkaanbod toevoegen’. Het wijst zich vanzelf. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat kan ik opnmen in een advertentie werkaanbod?

De meest relevante aspecten voor het adverteren van werkaanbod, waar u een aanbieding voor zou willen ontvangen:

  1. De geplande bouwactiviteiten (een titel van het Werk)
  2. De locatie (Waar)
  3. De startdatum/planning (Wanneer)
  4. Waar u een aanbieding m.b.t. kwaliteitsborging voor zou willen ontvangen (Wat)

Voorbeeld:

  1. Bouw 24 woningen / prijsklasse 275.000
  2. Utrecht
  3. Over 6 maanden
  4. Controle op het voldoen aan vergunning en bouwvoorschriften conform de beoogde wet Kwaliteitsborging met een instrument voor kwaliteitsborging

Noot:
Tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is ingevoerd zijn er geen definitieve kaders voor ‘wettelijke’ kwaliteitsborging. Dit betekent dat er voorlopig nog geen (wettelijk) toegelaten / erkende instrumenten en kwaliteitsborgers zijn. Het is uiteraard wel zo verstandig tijdig met kwaliteitsborging aan de slag te gaan. Aan u de keuze hoe en met wie.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren